Picături Varga România
 O soluție de încredere, pe bază de plante împotriva căderii părului

Condiții legale

Condiții legale

Folosirea website-ului implică acordul explicit al Dvs. în calitate de utilizator, cu privire la termenii și condițiile generale. Administratorul website-ului www.picaturivarga.ro își rezervă dreptul de a modifica oricând, fără o notificare prealabilă condițiile generale ale site-ului. Evident, modificările nu vor afecta comenzile aflate în procesare. Necunoașterea condițiilor generale nu va putea fi invocată de utilizatori.

Magazinul online ”Picături Varga” poate fi accesată prin intermediul site-ului www.picaturivarga.ro. Administratorul website-ului este: Întreprinderea Individuală Kolumbán Olivér-Gyula, partener unic al Varga Cseppek S.R.L. Ungaria, distribuitor exclusiv al Picăturilor Varga pe piața românească. Administratorul răspunde pentru funcționarea website-ului în condiții optime, pentru actualizarea acestuia și pentru asigurarea condițiilor necesare unui comerț electronic corect. Răspunderea pentru calitatea, valabilitatea produselor sau pentru eventualele defecte, vicii ale acestora cade în sarcina VARGA CSEPPEK S.R.L. din Ungaria.

DREPTURI REFERITOARE LA MĂRCI ÎNREGISTRATE

Proprietarul www.picaturivarga.go.ro este Vincentrade S.R.L. cu sediul în Ungaria, iar www.picaturivarga.go.ro este domeniu înregistrat în favoarea societății menționate. Orice utilizare neautorizată de către un terț a denumirii sau al domeniului înregistrat constitutie încălcarea drepturilor de autor. Proprietarul este dispus să recurgă la toate măsurile legale pentru sistarea activității care încalacă acest drepturi și pentru repararea eventualelor prejudicii cauzate.

 

DREPTURI DE AUTOR

Conținutul site-ului www.picaturivarga.go.ro este proprietatea Întreprinderii Individuale Kolumbán Olivér-Gyula. Este interzis stocarea parțială sau totală, reproducerea, copierea sau distribuirea în orice mod a informațiilor conținute de site, fără acordul scris al proprietarului. Întregul conținut al site-ului: imagini, texte, elemente de grafică, modalitatea lor de amplasare etc. se află sub protecția prevederilor legale în materia drepturilor de autor și a proprietății intelectuale. Astfel, utilizarea acestor informații în orice mod, nu va fi posibilă decât cu acordul scris al proprietarului domeniului ( Vincentrade S.R.L. Ungaria) și al administratorului (Kolumbán Olivér). Ne rezervăm dreptul de a apăra pe cale judecătorească toate drepturile noastre în legătură cu informațiile apărute pe site.

Magazinul online ”Picaturi Varga” își exprimă acordul  pentru utilizarea website-urilor sale în mod liber, și permite extragerea sau copierea unor date, în scopuri exclusiv personale ale utilizatorilor. Pentru copierea informațiilor în vederea distribuirii lor, este necesară acordul prealabil scris din partea magazinului online. Orice derogare de la cele de mai sus este posibil doar cu condiția existenței unui contract scris între utilizator și magazinul online, și doar în favoarea utilizatorului care este parte în acest contract. În cazul încălcării prezentelor condiții, administratorul website-ului va solicita încetarea încălcării drepturilor sale și repararea eventualelor pagube cauzate.

 

ACORDUL UTILIZATORULUI

Prin accesarea website-ului, se prezumă că ați luat la cunoștiință prezentele condiții. Nu facem diferență între utilizatori înregistrați și neîntregistrați.

 

CREAREA UNUI CONT DE UTILIZATOR

Anumite servicii de pe website sunt accesibile doar utilizatorilor înregistrați. Înregistrarea prin crearea unui cont de utilizator este gratuită.

Utilizatorul înregistrat va lua la cunoștiință faptul că, în cazul încălcării condițiilor de utilizare ale website-ului, proprietarul magazinului online are dreptul de a-i restricționa accesul și de a-i desființa contul.

 

LIMITĂRI ALE RESPONSABILITĂȚILOR

Nici proprietarul, nici administratorul nu își asumă nici o răspundere pentru rezultatele utilizării informațiilor apărute pe www.picaturivarga.go.ro. Întrucât conținutul website-ului are caracter exclusiv informativ, nici proprietarul, nici administratorul nu își asumă nici o responsabilitate pentru exactitatea, credibilitatea sau complexitatea informațiilor publicate, ori pentru eventualele daune directe sau indirecte decurgând din utilizarea acestora. La consultarea articolelor, materialelor informative sau răspunsurilor publicate pe website, Vă rugăm să aveți în vedere faptul că acestea nu se pot substitui asistenței medicale calificate, au fost publicate exclusiv în scop informativ, și nu pot fi considerate ca având caracter de consultanță medicală autorizată. Înainte de luarea vreunei decizii în legătură cu sănătatea Dvs., Vă rugăm să vă adresați medicului sau farmacistului, pentru că utilizarea sfaturilor publicate pe website se face exclusiv pe riscul și răspunderea Dvs. Paginile noastre web pot conține link-uri către pagini administrate de terțe persoane. În măsura în care administratorul magazinului online ia la cunoștiință că link-urile conținute de website încalcă dispoziții legale sau drepturile personale ale unor terțe persoane, va proceda la înlăturarea lor imediată. Magazinul online ”Picături Varga” este absolvit de orice răspundere în ceea ce privește conținutul link-urilor sau a paginilor spre care aceștia direcționează utilizatorii.

Administratorul este absolvit de orice răspundere morală sau materială în ceea ce privește informațiile obținute prin utilizarea link-urilor către alte website-uri. Administratorul nu răspunde nici de eventualele prejudicii, pierderi sau cheltuieli cauzate de utilizarea website-urilor sale, de nefuncționarea temporară sau funcționarea defectuoasă a acestora, de modificarea neautorizată a datelor publicate, de întârzierile determinate de transmiterea datelor, de viruși sau alte componente informatice cu potențial acaracter dăunător sau alte asemenea cauze.

La publicarea reclamelor sau anunțurilor cu caracter publicitar respectăm prevederile Legii nr. 148/2000 privind publicitatea, precum și bunele practici în domeniu.

Sunt binevenite orice observații, propuneri din partea utilizatorilor care pot contribui la creșterea nivelului calitativ al site-ului, sau care au legătură cu exactitatea conținutului acestuia.

Vă rugăm să transmiteți observațiile, propunerile Dvs. la următoarea adresă de e-mail: kolumbanoliver@gmail.com