Picături Varga România
 O soluție de încredere, pe bază de plante împotriva căderii părului

Termeni și condiții generale

Termeni și condiții generale

Ofertant: Î.I. Kolumbán Olivér-Gyula, partener unic al Varga Cseppek S.R.L. Ungaria, distribuitor exclusiv al Picăturilor Varga pe piața românească, nr. înreg.: F19/913/27.07.2009, CUI: 25820618 (în continuare, ca ofertant). Între ofertant și client va lua naștere un contract. Clientul lansează comanda prin intermediului magazinului online www.picaturivarga.go.ro, administrat de ofertant. După primirea comenzii, în funcție de modalitatea de plată și transport aleasă de client, ofertantul va asigura livrarea produsului comandat. Condițiile de transport al produsului vor fi reglementate printr-un contract încheiat între ofertant și transportator, fără a fi necesară notificarea clientului, prezumându-se că aceasta le-a acceptat tacit prin lansarea comenzii. Ofertantul va confirma clientului acceptarea comenzii prin e-mail sau prin însăși fapta livrării produsului. În cazul produselor comandate, contractul între ofertant și client ia naștere în momentul recepționării produsului de către client sau în momentul achitării contravalorii acestuia. În conformitate cu prevederile OG nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță, clientul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără invocarea vreunui motiv, în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii produselor, returnându-le la sediul ofertantului: Kolumbán Olivér-Gyula, Gheorgheni, cart. Bucin, nr. 23/B/40, jud. Harghita; cu îndeplinirea următoarelor condiții: produsul să nu fie desfăcut, deteriorat sau utilizat și costurile de returnare să fie suportate de client. Termenul de 10 zile pentru exercitarea dreptului de a returna produsul începe să curgă din momentul primirii acestuia de către client. Pentru încadrarea în acest termen este suficient expedierea produsului înăuntrul termenului menționat, însoțit de o scurtă scrisoare de intenție care să exprime solicitarea clientului de a-i fi restituită contravaloarea produsului. Clientul este obligat să facă dovada expedierii produsului, totodată el va suporta riscurile transportului. În cazul exercitării în termen a dreptului de denunțare unilaterală a contractului de către client, ofertantul are obligația să ramburseze sumele plătite de client în cel mult 30 de zile de la data denunțării contractului.

Clientul va achita contravaloarea (prețul) produsului în lei. Prețul produsului comandat este cel afișat pe website în momentul lansării comenzii. Plata se poate face în avans, prin transfer bancar sau la livrare (ramburs). În cazul returnării produsului, ofertantul va rambursa exclusiv contravaloarea acestuia, excepție făcând numai livrarea defectuoasă. Prețurile afișate pe website conțin TVA. Costurile suplimentare de livrare conțin taxa de transport, cheltuielile cu ambalarea coletului, alte cheltuieli administrative și TVA. Toate costurile suplimentare de livrare vor fi aduse la cunoștiința clientului în momentul lansării comenzii și vor fi evidențiate detaliat pe factură, alături de prețul produsului comandat.

Ofertantul garantează, că în momentul expedierii produsului, acesta corespunde descrierii afișate pe website, și nu prezintă lipsuri, deficiențe sau vicii, care să-i reducă valoarea sau să-l facă impropriu pentru utilizarea obișnuită. În cazul în care lipsa de conformitate se datorează transportului, acest fapt trebuie semnalat de către client, caz în care ofertantul va înlocui produsul. În situația în care și la al doilea transport produsul se deteriorează, clientul are dreptul de a solicita reducerea prețului acestuia sau de a denunța unilateral contractul. Clientul are obligația de a examina integritatea produsului după primire, sau în cel mult 8 zile din momentul primirii, și în cazul constatării unor deficiențe este obligat să notifice imediat ofertantul.

Raporturile juridice dintre ofertant și client, precum și condițiile contractului la distanță ce se încheie între aceștia sunt guvernate de normele juridice în vigoare, în special de Codul Civil și de prevederile legale în materie. În cazul eventualelor nemulțumiri ale clientului cu privire la calitatea produselor comercializate, sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor. Contractelor încheiate la distanță le sunt aplicabile prevederile OG nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanță.

Alte observații: Locul efectuării transportului și al plății este sediul ofertantului: Kolumbán Olivér-Gyula, Gheorgheni, cart. Bucin, nr. 23/B/40, jud. Harghita. În eventualitatea în care se constată nulitatea totală sau parțială a unor clauze contractuale, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte, contractul păstrându-și valabilitatea.